Bysjörundan

Sjöberget 1 • Borlänge

Bysjörundan är en elva kilometer lång vandringsled i de norra delarna av Borlänge. Leden sträcker sig förbi bland annat Kvarnsveden och Sör Amsberg och längs med vägen finns flera informationstavlor och rastplatser.

Leden bjuder på ett varierat landskap med öppna områden, naturskog, vattendrag och sjöar samt fornlämningar, industrihistoriska platser och ett rikt fågelliv.

Bysjörundan börjar officiellt vid Sjöberget i närheten av rondellen vid Kvarnsvedens Pappersbruk.

Tipsa oss om ändringar. Kontakta [email protected]

Liknande aktiviteter i Borlänge

Aktuellt på Bysjörundan