Lergärdsparken

Rosengatan 15 • Borlänge

I Lergärdsparken omges du av rödekar, blodbokar och flera andra unika trädarter. Här finns även grönområden utmärkta för bollspel samt en lekplats med en större klätterpyramid, en lekställning och rutschkana.

Tipsa oss om ändringar. Kontakta [email protected]

Liknande aktiviteter i Borlänge

Boule
Lekplats
Parker/Trädgårdar +
Lekplats
Multisportarenor
Parker/Trädgårdar +
Leder/Vandring
Parker/Trädgårdar
Lekplats
Parker/Trädgårdar
Boule
Lekplats
Parker/Trädgårdar +
Leder/Vandring
Naturreservat
Parker/Trädgårdar +
Leder/Vandring
Lekplats
Parker/Trädgårdar +

Aktuellt på Lergärdsparken